digitalworkplace

Investice do systému INTREXX se firmě vrátila do 2 měsíců

„Bylo pro nás zásadní mít schopnost sdílet důležité informace na jednom centrálním místě. Intrexx nám zásadním způsobem pomohl tím, že zrychlil naše rozhodovací a plánovací procesy.“
pan Petr Kuchyňka, IT poradce, KASI, spol. s.r.o.


Větší efektivita pomocí e-learningu pro dané průmyslové odvětví

KASI, spol. s r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem prvků pro kanalizace. Tato společnost založená v roce 1992 se sídlem v Přelouči patří dnes k nejmodernějším slévárnám litiny v Evropě. Široká paleta kanalizační litiny je zde interně i externě monitorována v souladu s požadavky příslušných evropských předpisů. Spolu se standardními litinovými prvky pro kanalizace prodává tato společnost také řadu technologických řešení, jako jsou samonivelační poklopy.

KASI, spol. s.r.o. chtěla zlepšit výměnu informací mezi vedením firmy, strojírenskými a výrobními oblastmi s cílem podpořit vývoj podobných inovací. Pro IT poradce společnosti KASI, Petra Kuchyňku, bylo zvláště důležité, aby se zlepšil přístup zaměstnanců k informacím. Ze začátku se zvažovala různá řešení ve formě intranetu a portálových řešení. Společně s propojením na systém SAP chtěla společnost také mít možnost integrovat řadu systémů od třetích osob.

E-learning přímo ve výrobním provozu

Závěrečné rozhodnutí nakonec ovlivnila možnost integrace dat. Pouze jedno řešení z mnoha, které společnost KASI testovala, bylo schopné začlenit všechny požadované zdroje dat.  A toto řešení  toho nabízelo ještě více: síťová platforma umožnila spuštění e-learningových kurzů a výukových materiálů přímo na chytrých televizíchu výrobní linky. Skutečnost, že se přímo na místě ještě vyskytovala kompetentní kontaktní osoba ze společnosti X-Document House Prague Group, která zodpovídala otázky a poskytovala podporu, usnadnilo rozhodnutí pro software Intrexx.Ostrý provoz nového portálu byl spuštěn za méně než 3 měsíce. Portál prochází neustálým vývojem a je tedy optimálně přizpůsobován měnícím se potřebám společnosti KASI. Společnost využívá aplikace vyrobené na zakázku, které je možné rychle tvořit pomocí řešení Intrexx. V současnosti jsou v centru zájmu dvě aplikace. První z nich je nástroj pro podávání zpráv, který je nápomocný při plánování a kontrole výrobních procesů. Jasné grafické vyhodnocení poskytuje rychlý přehled o současném stavu výroby. Podle pana Kuchyňky bylo díky tomuto nástroji možné výrazně zvýšit efektivitu. Dále se snížila míra odpadového kovu během výroby a nové nápady jsou rozvíjeny cíleněji a tudíž ekonomičtěji.

Další centrální aplikací byla e-learningová platforma. Toto řešení je v nepřetržitém provozu a poskytuje zaměstnancům během výroby podporu ve formě výukových materiálů a pomoci. Je nyní možné předávat informace přímo z oddělení pro vývoj na výrobu. Což šetří čas. To znamená, že výrobní dělníci mohou rychle provést změny nebo vyrobit nové produkty. A to vše je možné bez nutnosti zaškolení, protože veškeré informace získají online přes chytré televize na pracovištích. Díky tomu mohla společnost snížit počet zaměstnanců ve výrobě na polovinu. Navíc mohou být hlášeny chyby a ztráty a navrhnuta možná zlepšení. To vede ke snížení míry použitého materiálů, a tím ke snížení nákladů.

Návratnost investic za pouhý měsíc a půl

Pan Kuchyňka byl nadšen, že mohl pro portál sám vyvinout vlastní funkce a dokonce i celé aplikace: „Je to mnohem rychlejší, než kdybychom pro tuto práci najali poskytovatele služeb! V čase, který byl v minulosti zapotřebí pro sepsání popisu požadovaných funkcí, tak jsou dnes naše aplikace již hotové.“

Portál ve společnosti KASI umožňuje lepší výměnu informací a rychlejší postupy. Velkou roli zde hraje hladké napojení portálu Intrexx na software SAP, který je pak napojen na systém typický pro slévárny litiny, OPTI. Intrexx zde vystupuje jako pojící prvek a umožňuje pohodlný přístup k relevantním datům. Podle pana Kuchyňky se díky docíleným úsporám celá investice vyplatila v rekordním čase pouhého měsíce a půl.

Díky rychlé návratnosti mohla společnost KASI postupně rozšířit portál o dodatečné funkce. Již nyní je v plánu kalendář absencí a aplikace pro plánování zdrojů. Největší český výrobce kanalizační litiny se tudíž v oblasti digitalizace nachází ve skvělé pozici a může nadále rozvíjet svou pozici lídra na trhu.

STÁNĚTE SI TUTO CASE STUDY

Průmyslové odvětví: výroba
Produkty: konektor pro SAP, individuální aplikace
Partner: X-Document House Prague Group s.r.o.

Brožura

Chci vyzkoušet

 
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Success stories klientů, kteří již používají INTREXX

Investice do systému INTREXX se firmě vrátila do 2 měsíců

Investice do systému INTREXX se firmě vrátila do 2 měsíců

Portál ve společnosti KASI umožňuje lepší výměnu informací a rychlejší postupy. Velkou roli zde hraje hladké napojení portálu Intrexx na software SAP. Intrexx zde vystupuje jako pojící prvek a umožňuje pohodlný přístup k relevantním datům. Podle vedení společnosti se díky docíleným úsporám celá investice vyplatila v rekordním čase pouhého měsíce a půl.

Ušetřili jsme 80 pracovních dní díky nasazení INTREXX

Ušetřili jsme 80 pracovních dní díky nasazení INTREXX

Řešení Intrexx splňuje naše firemní požadavky svým praktickým přístupem a schopností přizpůsobit se našim současným potřebám a postupům. Pomohlo urychlit naše interní procesy a odstranit veškeré mikrosystémy s neefektivním lokálním uchováváním dat.
Díky aplikaci řešení INTREXX jsme ušetřili mnoho času naši pracovníků.