digitalworkplace

Ušetřili jsme 80 pracovních dní díky nasazení INTREXX

Řešení Intrexx splňuje naše firemní požadavky svým praktickým přístupem a schopností přizpůsobit se našim současným potřebám a postupům. Pomohl urychlit naše interní procesy a odstranit veškeré mikrosystémy s neefektivním lokálním uchováváním dat.

Josef Limr, výkonný ředitel spol. Elpring CZ, a.s.


Elpring:rychlejší procesy pomocímoderního portálového softwaru

Společnost Elpring je průmyslovým podnikem se zaměřením na sektor elektrotechnického inženýrství. Pro své zákazníky a investory vykonává dozor nad rozsáhlými stavebními projekty v oblasti elektrických rozvodů. To zahrnuje instalaci systémů elektrického napájení společně s projektovou dokumentací.

Společnost Elpring poskytuje řadu služeb od získání stavebního povolení po provádění stavebního dozoru a podpory při plánování distribuce energie.
 
Ve snaze držet krok na vysoce konkurenčním trhu neustále pracuje na zlepšení pracovních procesů s cílem zlepšit řízení projektů. Tato česká firma viděla prostor pro zlepšení zejména ve svém systému ukládání dat. Zaměstnanci neměli do roku 2015 k dispozici žádný jednotný informační systém. To vedlo ke správě redundantních informací a obtížné lokalizaci dokumentů. Celý proces zabral zaměstnancům zbytečně mnoho času a stál firmu peníze.

Sám výkonný ředitel společnosti, pan Josef Limr, si osobně vzal na starost důležitý úkol modernizovat práci ve společnosti Elpring. Byl zapotřebí software, který by společnost mohla využít pro vypracování digitálních modelů a znázornění jejich jedinečných postupů. A to vše samozřejmě co nejrychleji. Pomocí centrální platformy chtěli zjednodušit správu smluv a urychlit zpracování příchozích faktur.

 

“Zavedení automatizace zpracování faktur ušetřilo odpovědným zaměstnancům 30% jejich času, tedy 80 pracovních dnů."


Jasná přizpůsobitelnost dle potřeb s ohledem na různé scénáře mluvila pro zavedení firemního portálu. Na tomto „digitálním pracovišti“ by zaměstnanci nalezli požadované informace rychleji než dříve a měli by možnost udržovat kontakt napříč odděleními. Ve společnosti Elpring byla digitální transformace chápána jako příležitost, ze které chtěla firma těžit. Díky podpoře od partnera X-Document House Prague Group s.r.o. mohl být software portálu Intrexx zaveden během několika málo dnů. Bylo zvoleno populární řešení pro digitální pracoviště.

Intrexx je řešení, které vám umožňuje vytvářet vlastní aplikace a vzájemně je propojovat. Proto mohla být první aplikace uvedena do ostrého provozu již po třech týdnech. Následně byly každý týden přidávány nové funkce. Digitální pracoviště je možné postupně přizpůsobovat, poskytuje tedy skutečnou přidanou hodnotu.

Digitální modelování firemních procesů umožnilo jejich snazší a rychlejší průběh. Tímto způsobem systém urychlil zpracování příchozích faktur a mimo jiné i dopisů. Mezitím byl také vypracován celý systém pro řízení projektů.

Důležité  informace  již  nejsou  ukládány  do  neuspořádaných  excelových  tabulek  v  počítačích  jednotlivých zaměstnanců, ale místo toho jsou pohodlně dostupné přes portál. I zprávy pro vedení společnosti mohou být automaticky generovány z dostupných dat. Každý zaměstnanec má v portále zřízený vlastní přístup a může si nastavit zobrazení dle svých potřeb. To znamená, že nástroje a informace, které jsou pravidelně zapotřebí, jsou dostupné jen na pár kliknutí.

Pan Josef Limr je spokojen s výsledky: „Řešení Intrexx splňuje naše firemní požadavky svým praktickým přístupem a schopností přizpůsobit se našim současným potřebám a postupům. Pomohlo urychlit naše interní procesy a odstranit veškeré mikrosystémy s neefektivním lokálním uchováváním dat."

Průmyslové odvětví: Výroba
Produkty: Individuální aplikace
Partner: X-Document House Prague Group s.r.o.

STÁHNĚTE SI NAŠI CASE STUDY

Brožura

Chci vyzkoušet

 
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Success stories klientů, kteří již používají INTREXX

Investice do systému INTREXX se firmě vrátila do 2 měsíců

Investice do systému INTREXX se firmě vrátila do 2 měsíců

Portál ve společnosti KASI umožňuje lepší výměnu informací a rychlejší postupy. Velkou roli zde hraje hladké napojení portálu Intrexx na software SAP. Intrexx zde vystupuje jako pojící prvek a umožňuje pohodlný přístup k relevantním datům. Podle vedení společnosti se díky docíleným úsporám celá investice vyplatila v rekordním čase pouhého měsíce a půl.

Ušetřili jsme 80 pracovních dní díky nasazení INTREXX

Ušetřili jsme 80 pracovních dní díky nasazení INTREXX

Řešení Intrexx splňuje naše firemní požadavky svým praktickým přístupem a schopností přizpůsobit se našim současným potřebám a postupům. Pomohlo urychlit naše interní procesy a odstranit veškeré mikrosystémy s neefektivním lokálním uchováváním dat.
Díky aplikaci řešení INTREXX jsme ušetřili mnoho času naši pracovníků.